Modele tendencji rozwojowej

Modèle tendencji rozwojowej często jest nadużywany w planowaniu Strategicznych, długoterminowych wspomnianej uwagę vôtąj Wcześniej niskiej dokładności. Moemy Jednak, ALE tylko w oynatıcı liniowego modelu tendencji rozwojowej, zastosowa tumulszczone formuy obliczania wariancji i redniego EDR predykcji, podane przez Prof. Bartosiewicz: Pobierz MODELE Holta, MODELE tendencji rozwojowej-zadania. doc Predykcja na podstawie liniowego modelu tendencji rozwojowej (przykad) realizacja funkcji planowanie strategicznego opiera się na analizie zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie je gospodarce. Najważniejszymi metodami stosowanymi w trakcie tych analiz są metody i Techniki pronozowania. Modèle tendencji rozwojowej lub inacjay Mówiąc Analiza trendu jest klasyczną metodą statystycznej analizy danych. 1. dla zmiennej pronozowanej Mona wyodrbni TRWA tendencj rozwojow (tzw. istnieje empirycznie stwierdzona wewntrzna DYNAMIKA tej zmiennej) i istnieje testé wielokrotnie modèle tendencji rozwojowej; Modèle zapisany rwnaniem pierwszym odpowiada sytuacji, Gdy Efekty dziaania skadnika losowego nakadaj si addytywnie na tendencj rozwojow szeregu (modèle addytywny), un modèle Drugi-sytuacji, Gdy Efekty dziaania skadnika losowego nakadaj si multyplikatywnie na tendencj rozwojow szeregu-wtedy mwimy o modelu multyplikatywnym. Zadanie wyznaczania funkcji jest nazywane wygadzaniem (wyrwnywaniem) czasowego szeregu.

Mona Tego dokona okrelajc Posta funkcji charakteryzujcej tendencj rozwojow szeregu i wyznaczajc jej parametry, TJ. stosujc tzw. MODELE analityczne, lub wykorzystujc MODELE adaptacyjne, w ktrych nie zakada si z gry postaci analitycznej modelu, lecz wypywa ONA z zastosowania pewnych schematw wygadzajcych szereg czasowy zmiennej pronozowanej. Pierwszy sposb postpowania jest nazywany klasycznym. Wybr rodzaju rednich ruchomych uzaleniony jest OD celu Badania. Jeeli Mamy na celu wyodrbnienie okresowoci, wwczas Stola emy rednie o parzystej liczbie wyrazw. Jeeli Celem jest wyodrbnienie tendencji rozwojowej badanej zmiennej, wtedy naley zastosowa do oblicze rednie mobile o nieparzystej liczbie wyrazw. Istniej Dwie metody wyodrbniania tendencji rozwojowej: zalet metody rednich ruchomych jest Adj tech at oblicze i interpretacji uzyskanych wynikw oraz efekt wyrwnani (zagodzenia szeregu).

Wad natomiast-Utrata wyrazw w szeregu, eliminacja Waha okresowych oraz brak moliwoci przedstawienia tendencji rozwojowej w postaci analitycznej. Tradycyjny modèle tendencji rozwojowej jest ekonometrycznym modelem jednorwnaniowym, o staej w czasie postaci analitycznej i o jednej tylko zmiennej objaniajcej (lepiej powiedzie: zmiennej niezalenej). T zmienn jest zmienna czasowa t lub jej Funkcje. [1] predykcj na podstawie modelu tendencji rozwojowej stogemy wtedy, Gdy: predykcje przedziaowe na podstawie liniowego modelu tendencji rozwojowej na si Tak samo, Jak w oynatıcı modelu przyczynowo skutkowego. Wszystkie przedstawione Wczeniej uwarunkowania predykcji na podstawie nieliniowego modelu przyczynowo-skutkowego Przenosimy na pronozowanie na podstawie nieliniowych modeli tendencji rozwojowej. Zawsze Jednak predykcja na podstawie modelu tendencji rozwojowej stawia Przed Nami mniejsze Wymagania-nie Musimy zna zaoonych wartoci zmiennych objaniajcych. Warto zmiennej czasowej (t = T) po prostu znamy! 4. chcemy wyznaczy pronoz o horyzoncie czasowym krtko-lub redniookresowym-Model tendencji rozwojowej nie MOE par predykatem w predykcji dugookresowym.

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.