Modele de invatare centrate pe elev

Тrecerea la o metodologie mai Activa, centrata PE elev, implications elevul in procesul de invatare si il invata aptitudinile invatarii, precum si aptitudinile fondements entale ALE Muncii alaturi de altii si ALE rezolvarii de probleme. Metodele centrat PE elev implications individuel in Evaluarea eficacitatii procesului Lor de invatare si in stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje ALE metodelor centrat PE elev ajuta la pregatirea individului atat pentru o tranzitie mai usoara spre locul de munca, cat si spré dezvoltare continua. La Noi, trecerea de la metodele tradiţionale la cele active s-a produs, cel puţin la nivel formel. Există riscul fetişizării celor DIN urmă şi condamnării primelor. Considérez că pentru zapewniania eficienţei la orele de curs trebuie îmbinate cele Două tipuri de metodă, Într-un Demers pedagoc coerent. Utilizarea în exces un métodelor moderne poate avea efecte négatif PE Termen poumon. ELE nu măresc potenţialul Cognitiv şi achiziţiile elevilor. Utilizându-le permanent la clasă, nu vom putea transmite conţinuturi ştiinţifice corecte şi riguroase. În plus, trebuie ţinut CONT şi de Decker clasei la Care predăm: în condiţiile unui învăţământ de masă, deseori rezidual, este necesară fixarea clară a unor conţinuturi, pe care elevii nu le-ar putea distinge prin JOC. O altă limitá a metodelor active constă în caracterul Lor discontinuu, ELE neoferind un feedback individuel, ci unul de Grup. În consecinţă, évaluarea este inconstantă, deseori subiectivă, iar munca individuala nu se poate cuantifica/măsura. Deseori cronofage, sollicitând o perioadă Lungă de pregătire şi de aplicare, nu au Întotdeauna rezultate previzibile, putând înşela aşteptările educatorului şi ALE educatului.

Strategiile centrat PE elev sunt Absolut necesare în prezent. ELE feresc aux didactique de rutină şi de monotonie. Metodele Activ-participatif şi de gândire critică stimulează creativitatea, dezvoltă spiritul de echipă şi cel de competiţie. O altă calitate a metodelor active este stimularea proceselor réflexive şi critice/autocritice, contracarând superficialitatea, neseriozitatea, banalitatea. Trebuie cultiver în elevi gândirea pozitivă şi CEA realistă, în aşa manieră încât să capete conştiinţa nemediată a propriei Valori. Climatul la orele active este dezinhibat, plăcut, atractiv, mai ales Când sunt antérieurs conţinuturi Noi şi elevii sunt mânaţi de interesul de a-şi îmbogăţi achiziţiile. Nu trebuie uitat nici aspectul social, mediul în Care se dezvoltă tinerii, astfel încât elevul să nu simtă că între Lumea DIN Jur şi şcoală este o barieră de netrecut. Metodele de intercunoaştere-petalele, blazonul, acvariul-sau cele de deschidere a lecţiei-brainstormingul, anticipările, predicţiile, “votaţi un citat” creează un climat emoţional, elevul exprimându-şi opiniile personale sau corelând experienţa lui de viaţă cu CEA a colegilor, un personajelor DIN lecturile preferate. Influenţa profesorului asupra elevului se exercită în putere de persuasiune, de determinare, de antrenare activă în situaţii şi acţiuni.

Modelul interacţional accentuează influenţa directă şi indirectă a profesorului, fie prin integrarea sa în Grup, fie prin dominare. Semnificaţiile discursului se centrează PE distingerea de către elevi a conţinuturilor, a logicii instrucţionale, a afectivităţii ce détru DIN structurarea lecţiei. Voi ilustra Naomi dintre metodele centrat PE elev, a căror aplicare a 8, eficienţă la orele Mele: 1. predarea reflexivă-experienţa predării incluent urmărirea unor obiective, Alegerea unor metode, realizarea managementului clasei; stilurile şi examinate de învăţare şi de établir se armonizează. Se vor punctums Părţile Pozitif şi mai puţin Pozitif Într-o experienţă de reflecţie asupra predării.

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.